Contact us

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ติดต่อเรา

บริษัท ไฟเบอร์ ริส จำกัด

Address:

  • เลขที่ 1/81
  • ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
  • 10150
  • กรุงเทพมหานคร

Phone:

  • 086-562-753-0, 085-977-426-8

Other information:

บริษัท ไฟเบอร์ ริส จำกัด   ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เก้าอี้สำหนักงาน โต๊ะสำหนักงาน เก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้พักคอย และ โต๊ะอาหาร ที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส และ พลาสติก โดยอาศัยความทนทานและสวยงามของไฟเบอร์กลาสรวมถึงวัตถุดิบและวัสดุที่นำมา ผลิต เสริมกับส่วนโครงสร้างโลหะผสมผสานกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เก้าอี้สนามกีฬา   ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทจึงมีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแรงคงทน มีความสวยงามจากการรวมกันของวัสดุที่เราเลือกสรร